Đến Hải Phòng mà không ăn thử bánh đúc vô cùng đặc biệt này...

Không quá nổi bật như các món đặc sản ở Hải Phòng, nhưng bánh đúc tàu lại vô cùng đặc biệt và khiến người ta không thể bỏ qua khi đến đây. Bánh đúc tàu - món ăn...